TİCARİ MELEZLEME ÜRETİM MODELİ

Kasaplık et üretiminde en önemli faktör doğru damızlık anaç koyun ile çekirdek dişi sürüyü kurmaktır. Anaç koyun; hormon veya yem ilavesi yapılmadan ikiz doğurabilmeli, çoğuz duğurduğu kuzularına kendisi bakabilmeli, 2 yılda 3 kuzulama yapabilmeli, çoğuz kuzu için sütü yeterli olmalıdır. En yüksek et üretimini ise; döl verimi yüksek anaç koyuna, et verimi yüksek elit koçun katılmasından veya sperması ile tohumlanmasından eldilen melez kuzuların kasaplık satışı ile elde edebilirsiniz. Buna ticari melezleme programı denir. 

10 yıllık ıslah çalışması neticesinde geliştirdiğimiz Anarom (Anadolu Romanov) koyunu yüksek döl verimine sahip anaç koyundur. Anarom ile yerli koyunları karşılaştırma tablosuna buradan bakabilirsiniz. Anarom yetiştiriciliği ile ilgili Çiftçi TV için hazırladığımız programlar eğitim videoları niteliğindedir, videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Yerli koyunlarınızı Anarom'a dönüştürebiliyoruz. Yerli koyunlarınızın Anarom'a dönüştürülebilmesi için aranan kriterlere buradan ulaşabilirsiniz.  

Anarom kuzulaması mevsimsel değildir. 2 ayda bir kuzu üreten işletmeler kurmak mümkündür. Kurban bayramına veya kuzu tedariğinin az olduğu dönemlere kuzulama zamanını denk getirmek ve kar marjını arttırmak mümkündür. 

Ticari Melezleme Programı, Anarom anaç koyunu ile et özellikleri gelişmiş koçların katım veya Suni Tohumlama yöntemi ile melezlenmesi işlemidir. 

1. ADIM

Üreme verimi yüksek anaç sürü oluşturma

ANAROM

Anarom yerli, yüksek adaptasyonu olan, üreme verimi yüksek anaç koyundur. Baba hattı Romanov ile, anne hattı 8 yerli Anadolu ırkının 10 yıl boyunca kontrollü olarak melezlenmesi sonucu geliştirilmiş bir tiptir. 8 ayda bir doğum yapar, her doğumda ikiz doğurur, ilk gebeliği ilk yaşında olur. Meraya uygundur, Anadolu'nun her bölgesine uygundur. Anarom koyunu ile ilgili sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

2. ADIM

Et verimi yüksek baba ile gebelik oluşturma

SUFFOLK

Et özellikleri için İngiltere tarafından geliştirilmiş Sufolk (Suffolk) koçlarını kullanıyoruz. Kanada ve Avustralya genetiği olan Sufolk koçlarımız soy kütüğüne sahip damızlık özelliklerdedir. Embriyo transferi ile çiftliğimizde doğmuşlardır. Günlük canlı ağırlık artışı 500 gr. dolaylarındadır. Ilık ve sıcak havalara uygundur, meraya uygundur, yüksek karkas kalitesi sunar, etinde mermerleşmeşme özelliği yüksektir, yağ kuyrukta toplanmaz homojen olarak ete yayılır. Kuzu Fabrikaları'nda Sufolk Anarom melezi olan Suforom adını verdiğimiz koçları kullanıyoruz. Kanlarındaki Anarom sebebi ile bu koçlar mevsim dışı katıma geliyor, yüksek adaptasyona sahip.

SONUÇ

4 aylıkken kasaplık ağırlığa gelmiş kuzular

ticari melez kuzunun karkas kesiti

Renk aroma ve yağ oranı yüksek standartlar değerindedir. Ticari melez kuzularımızın etlerinin yapmış olduğumuz et analizlerinde kalp dostu olduğu ortaya konulmuştur.

Bir Sufolk Anarom melez kuzusunun doğumundan itibaren ağırlık artışını kayda aldığımız hikayesini burada bulabilirsiniz

Sufolk Anarom melezi kuzu. 6.3 kg doğum ağırlığı, resimde 37 günlükken 21 kg.

Ticari melez kuzular yemden yüksek faydalanma sağlar. Günlük canlı ağırlık artışı 300-350 gr'a çıkar. Dişi erkek aynı karkas özelliklerinde olur ve kasaplıktır.

4-5 ayda 45-50 canlı ağırlığa ulaşır.