top of page

SIKÇA SORULAN SORULAR

Nasıl Kuzu Fabrikası ​olabilirim?

 • Kuzu Fabrikası olmak için bu sayfayı dikkatlice incelemenizi öneririz. Bu sayfadaki sunum, video ve fizibilite dosyalarını inceleyiniz. Fizibilite dosyalarını mobil cihazınızdan değil, bilgisayarınızdan inceleyiniz. Fizibilite dosyaları entansif et koyunculuğu ile ilgile sizlere fizibilite yapma fırsatı vermek için hazırlanmıştır. Kendi değerlerinizi ve güncel değerleri içine koyarak kendi fizibilitenizi ortaya çıkarabilirsiniz.

​Anarom koyununa merada bakarsam aynı verimi alabilir miyim?

 • Çoklu doğum yapan koyunları meraya çıkarırsanız üreme verimi düşer. Mera koyunda kronik stres kaynağıdır, stres verimi düşürür. Yem bedavaya gelir diye düşünürsünüz ama üreme verimi yılda 3 kuzudan 1.3 kuzuya düşer, zarar edersiniz.

 • Merada hastalıklar risktir. Başka sürülerin geçtiği yerlerdeki virüsler 50-60 yıl yaşarlar, hayvanlarınız bu durumdan etkilenir.

 • Yayla çobanlığı bir meslek olmaktan çıkmıştır. Genç nesil, mevcut geleneksel koyunculuğu bir meslek olarak görmemektedir. Köylerde koyunculuk yapan yaş ortalaması 65 üstüdür. Geleneksel koyunculuk Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt verememektedir.

 • Hayvanın merada ne yediğini, yetip yetmediğini ölçemezsiniz. Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz. 

 • Romanov yetiştiriciliğini önermiyoruz. Adaptasyon sorunları sebebi ile kuzu ölümleri yüksektir. Kuzular küçük doğar, büyümez, doğum ağırlıkları 1.5 kg dolaylarındadır, kasaplık değeri olmayan bir ırkın damızlık değeri de yüksek olamaz.

Anarom koyunu ile ilgili detaylı bilgiyi anaromkoyunu.com sitesi üzerinden elde edebilirsiniz.

 

Saf Romanov yetiştiriciliği yapmalı mıyım?
Saf Romanov et üretecek işletmeler için doğru ve isabetli bir anaç koyun seçimi değildir. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi;
1) Saf ırklar naiftir ve
başta viral olmak üzere hastalıklara dirençli değildir
2) Saf Romanov ince yapılıdır, incel beli ve zayıf butları ile et üretimine uygun formasyona sahip bir ırk değildir

​3) Kuzu eti üreten işletmelerinde koyun başına doğan kuzu sayısı ideal olarak 2 ya da 3 kuzudur. Üç kuzunun üzerinde doğum yapan koyunlar fazla sayıda yavru büyütmeden yıpranırlar. Yavrular arasındaki rekabet sonucu hem kuzu ölümleri artar, hem de anaç koyun çabuk damızlıktan çıkar.

4) Üçüzün üzerinde doğan kuzularda doğum ağırlıkları düşmekte ve buda başta yaşama gücü olmak üzere, besi kabiliyeti ve karkas randımanını düşürmektedir. 

5) Yüksek döl verimi, prolifik ırklara feminen bir görünüş katmıştır. Feminen yapı ince bel ve dar butlar şeklinde sirayet etmektedir. Kasaplık kuzularda ise bel ve but etin en kıymetli yerleridir.

Dünyada Romanov koyunu yerli koyunlarla melezleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu sayede yerli koyunların döl veriminin arttırılması amaçlanmıştır. Fransa'da INRA enstitüsü 1963 yılında başladığı Romanov ile yerli Fransız koyunlarını melezleme çalışmasını 20 yıllık bir sürenin ardından tamamlamış ve Romane adını verdikleri koyun ırkını geliştirmiştir. Aynı şekilde Kanada da döl verimi yüksek Fin koyunu ile yerli koyunlarını melezlemiş ve kendi anaç koyun ırkı olan Rideau Arcott 'u geliştirmiştir. Türkiye'de döl verimi yüksek Romanov koyunu ile yerli Anadolu koyun ırklarının melezleme çalışması ise 2004 yılında Atatürk Üniversitesi liderliğinde başlamış, ve Anarom koyun ırkının geliştirilmesi ile son bulmuştur. 

 

ANAROM koyunu nasıl oluştu?

Ülkemizde döl ve süt verimi yönünde ıslah edilmiş yeni koyun genotipleri Ege ve Marmara bölgelerinde geliştirilirken, Doğu, Orta ve Güneydoğu Anadolu için bu çerçevede az ve kısıtlı sayıda somut çalışmalara rastlanılmaktadır. Erzurum,  Atatürk Üniversitesi’nde,  Bilimsel Araştırmalar Proje Birimince desteklenen projeler 2004 yılında başlamış ve prolifik Romanov koyununa dayalı ıslah çalışmalarında yerli koyun ırklarında melezleme çalışmaları yaklaşık 30.000 baş koyunda ve yedi bölgede 150’ye yakın üretici katılımı ile yürütülmüştür. Projeler kapsamında, Romanov elit gen kaynağı olarak; pedigrili üretim yapan, Kuzey Amerika Romanov Yetiştiriciler Derneği’ne kayıtlı A.B.D ve Kanada’daki işletmelerden dondurulmuş sperma ve embriyo ithal edilerek ülkemize güvenilir bir şekilde kazandırılmıştır. Canlı hayvan olarak değil sperma ve embriyo gibi en güvenilir biyoteknolojik yollarla “Elit Saf Romanov” çekirdek sürüsü 5 baba ve 9 anne hattından (45 hat) kurularak, yerli koyun ırklarımızda melezleme çalışmaları başlatılmıştır.  Melezleme çalışmalarında yerli koyun ırklarından olma Romanov melez döllerde döl verimi %110’dan %170-220’ ye çıkarılmış, mevsim dışı çiftleşebilen hayvanlardan elde edilen kuzularda büyüme ve gelişme özelliklerinde ilerlemeler kaydedilmiştir. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümünce başlatılan ve alınan olumlu sonuçlar neticesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2008 yılında Romanov ithalatına izin vermiştir.  Ancak bu ithalat izni bilimsel ehliyeti olmayan, hayvancılık deneyimi yok ya da yok denecek kadar az olan kişilere talepleri doğrultusunda kullandırılmıştır. İthalat izniyle birlikte Romanov ırkının pedigri (ata verim) ve projeni (yavru verimi) bilgileri olmayan örnekleri, Rusya dahil diğer ülkelerden canlı hayvan olarak ithal edilmiş ve Romanov koyunu ile ilgili yapılan bir çok bilimsel çalışmayı hükümsüz kılmıştır. Canlı hayvan ithalatının ardından sosyal medyada, televizyon, gazetelerde bir anda bir biriyle yarışan Romanov sahipleri ve astronomik fiyatlarla bu hayvanların satışları baş göstermeye başlamıştır. Romanov ırkının kuzu eti üretiminde; düşük döl verimli yerli ırkların döl verimini ıslah edici fonksiyonu ve başarısı göz ardı edilmiştir. Bunun yerine bir anda saf Romanov yetiştirerek bir koyundan bir düzine kuzu hayalleri kurduran umut tacirleri türemiştir. Artık birçok ülkenin döl veriminin ıslahında ilk sırada tercih ettiği Romanov ırkı ülkemizde rant meselesi haline getirilerek bir çok kişinin kandırıldığı bir konu haline getirilmiştir. Maalesef bu tatsız, asılsız, bilimsel dayanağı olmayan senaryo Romanov Koyununa Dayalı Islah Projelerine büyük ölçüde zarar vermiştir. Dünyada birçok ülkede bilimsel esaslarda, üretici organizasyonlarının katılımıyla, Tarım Bakanlıklarının disiplinli denetimleriyle ülke koyunculuğuna hizmet eden Romanov ırkından geliştirilen yeni koyun tipleri ülkemizde kontrolsüz, denetimsiz üretim ile bilgi kirliliğine yol açmanın ötesine maalesef ulaşamamıştır. Durumun bu hale gelmesi 2009 yılında üniversite projesinin saha ayağını oluşturan işletmeciler ve projenin akademik ekibi bir araya gelerek “Anadolu Romanov Koyun Yetiştiriciler Derneği” (ARYET)’ni kurmalarına sebep olmuştur. Derneğin; Trakya, Ege, Marmara, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz gibi değişik bölgelerdeki illerde kayıtlı üreticileri bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam eden dernek, sivil toplum örgütü olması itibariyle kamu yararına projeler yürütmektedir. Ancak dernek üyelerinin Romanovla ilgili yaklaşık 10 yılı bulan Türkiye macerasında tüm bilgi kirliliği içinde kendilerini tanıtım ve ifadelerinde ciddi güçlükler yaşadıkları tartışılmaz bir gerçektir. ‘Anadolu Romanovu’ Romanova dayalı ıslah çalışmalarında 2004 yılından beri hemen tüm yerli koyun ırklarımızla yapılan melezleme çalışmaları ve akabinde seleksiyon ile elde dilen yeni bir koyun tipidir. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak kullanılan Morkaraman, İvesi, Akkaraman, Dağlıç ırklarına ilaveten  Kıvırcık, Sakız ve diğer ırklarda Anadolu Romanovu’nun ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmelerini mümkün kılmaktadır. Son yıllardaki gelişmeler ise Romanova dayalı ıslah çalışmalarını tekrar alevlendirecek niteliktedir. Kanada, Alberta Tarım Bakanlığı, Kanada orjinli Romanov ve akabinde diğer kültür ırklarının ülkemizde bilimsel esaslar çerçevesinde mevcut teknolojiyi en üst düzeyde kullanılarak elde edilmesi sebebiyle ile net destek kararı almış ve bu yolda STK, bilim insanları, KOBİ ölçeğinde işletmelere uluslararası pazar ve ilgili faaliyetlerde referans olacağını açıkça bildirmiştir. Kanada, Alberta Eyaleti ülkenin en önemli bölgelerinden biri olup tarım ve hayvancılık ürünlerinde en başarılı eyaletlerden biridir. Küçükbaş hayvanlardan çeşitli koyun ve keçi ırklarının elit sürülerinin yetiştirildiği damızlıkçı işletmeler dünya genelinde hak edilmiş bir prestije sahiptir. Kanada,  Alberta Tarım Bakanlığının ülkemizi Orta Doğu olmak üzere diğer birçok pazara gerek canlı hayvan ve gerekse dondurulmuş genetik materyal olarak doğru açılış kapısı olarak görmesi ümit vaat edici özelliktedir. İki ülke arasında dondurulmuş genetik materyal ticareti anlaşması imzalanmış olup, bu konuda ortak sağlık sertifikaları ile yeni koyun ve keçi genotiplerinin elde edilmesinde her hangi bir engel bulunmamaktadır.

Anarom koyununun baba hattı Rus Romanov koyunudur. Anarom koyunun anne hattı ise Anadolu‘nun 8 yerli ırkından (İvesi, Akkaraman, Morkaraman, Kıvırcık, Sakız, Tuj, Kangal) oluşmaktadır. Anarom koyunu Romanov melezidir, Romanov ile yerli koyunlarımızın 10 yıl süre ile melezlenmesi sonucu geliştirilmiş bir ırktır. 10 yıl süren melezleme çalışması neticesinde oluşan koyunlarda 3 üreme özelliğine bakılmış, ve istenen özellikte olan koyunlar sürüde tutulmuş,  olmayanlar sürüden ayıklanmıştır. İstenilen özellikler;

 • İlk yılında gebe kalabilme,

 • 8 ayda bir kuzulama,

 • Her kuzulamada ikiz kuzu verebilme

Anarom koyunları bu 3 özelliği barındırmaktadır, ve bu özellikleri sonraki nesillere aktarabilme özellikleri vardır. Dolayısı ile her Romanov melezi Anarom koyunu değildir.

 

ANAROM'un yerli ırklardan üstün yönleri nelerdir?

 • Ülkemizdeki diğer yerli ırklar düşük döl verimli ırklardır. Yılda 1 kuzu verirler.

 • Ülkemizdeki yerli ırkların üremeleri mevsimseldir. Mevsim dışı üremeye gelmezler. Bu da aynı aylarda kuzu üretimi anlamına gelir. Her ay kuzu üretebilen bir işletmeyi yerli ırklarla kurmak mümkün değildir, ancak bu Anarom ile mümkündür. Anarom üremesi mevsimsel olmayan bir koyun olduğu için üremesi programlanabilir.

 • Anarom ile yerli anaç koyunlar arasındaki annelik özellikleri eksenindeki karşılaştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

 • Ülkemizde yerli ırklar arasında doğurganlık özelliği en iyi olan ırk Sakız koyunundan olma kuzularda yaşama gücü düşüktür (ölüm oranı üçüzlerde %50, ikizlerde %30)

 • Sakız koyununda adaptasyon problemleri görülmektedir. İzmir bölgesi haricindeki yetiştiriciliğinde verimde düşme hayvanlarda dejenerasyon görülmektedir.

 • Sakız sürü koyunculuğuna uygun değildir, aile işletmeciliği şeklinde 10-20 başlık sürü ler halinde güdülür. 

 • Sakız süt tipi bir ırk olduğundan kuzularında konstitüsyon zayıf ve besi kabiliyetleri düşüktür. 

 

 

BÖLGE


ANAROM her bölgede yeriştirilir mi?
ANAROM, ülkemizin yedi zirai bölgesinde yetiştirilen sekiz yerli ırkla melezleme sonucunda elde edildiğinden, her bölgede yetiştirilir.

BESİ

ANAROM bakım ve besleme diğer koyunlarla aynı mıdır?
ANAROM döl verimi iyileştirilmiş bir koyundur. Yavru verimi artırılan bu ırkın gebeliğin son 6 haftası ve kuzu emzirme dönemi olan 8 hafta boyunca ek yemleme yapılmalıdır.

ANAROM et kalitesi nasıldır?Kısa kuyruklu Anaromlarda koyun etine özgü koku yok denecek kadar azdır. Et kalitesi bakımından oldukça ideal özelliklere sahiptir. Etinin lezzeti damak tadımıza hitap etmektedir. Kuzu etinde fonksiyonel et özelliklerini arttırarak, katma değeri daha yüksek bir ürün elde edebilirsiniz. Kuzu karkas kg satış fiyatınızı bu sayede arttırabilirsiniz. Uzmanlarımız ile uyguladığımız besi rasyonu ette KLA ve fonksiyonel gıda özelliğini arttırıcı niteliktedir. Bu konudaki yayınımıza buradan ulaşabilirsiniz.

BARINAK

ANAROM içi barınak şartları nasıl olmalıdır?
ANAROM için özel bir barınak şartı aranmaz. Özellikle soğuk bölgelerde yeriştiriciliğinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

ANAROM için ne kadar alan gerekir?
ANAROM için 100 başlık sürü 700-800 m2, 200-250 başlık sürü için 1000-1100 m2, 500 başlık sürü için 1500 m2 gerekmektedir. İşletme toplam alanı yetiştireceğiniz koyun saysı X 10 metrekare dir.

ANAROM almak için en az sayı var mı?
Damızlık alımı için en ideal olmasa da asgari sayı 100 dişi 10 erkekten oluşan sürüdür. 

ANAROM kapalı mı bakılmak zorundadır?
ANAROM gerek meraya dayalı gerekse ağıl yetiştirmesine uygundur. Her yetiştirme modeline adapte olabilir. Anarom koyunu yerli koyunlarımıza göre daha çeviktir, merayı yerli koyunlarımıza göre daha iyi değerlendirir. 

DEVLET DESTEĞİ

ANAROM için devlet desteği var mıdır?
ANAROM ırkı yetiştiriciliği için Ziraat Bankası sıfır faizli yatırım kredilerden "iki yılda üç kuzulatma" programına uygun anaç fiyatlandırmasından yararlanabilirsiniz. Kuzufab açmak isterseniz Ziraat bankası kredi başvurusu projesi konusunda sizlere yardımcı olmaktayız. 

DİĞER

ANAROM dan süt alabilirmiyim?
ANAROM da sık kuzulatma (8 ayda bir - 2 yılda 3 kuzulatma) yapılmazsa süt sağımı yapılabilir. Kuzularının emdiği hariç, 100-120 lt süt verir.

ANAROM da yılda bir kuzulatma yapılırsa yavru verimi ne olur?
İyi bakım besleme koşullarında, ANAROM yılda bir kuzulamada %250 kuzu verir.

Sizden Saf Etçi Baba alabilirmiyim?
Saf etçi, Suffolk, Charollais, Dorper koç satışımız bulunmamaktadır. Bu ırklar elimizde mevcuttur ve tohumlama yapmaktayız. Elimizde bulunan elit saf etçi babalar, embryo transferi yöntemi ile elde edilmiş olup, sperma üretiminde kullanılmaktadır. Çiftliğimizdeki bu koçların gen kaynağı Kanada OCFlock firması'dır. Soy kütükleri mevcuttur, günlük canlı ağırlık artışları 500 gr'lara gelmektedir. Böyle bir elit koçu çiftliğinizde beslemektense tohumlama ile genetiğinden istifade etmek daha rantable bir tercihtir. Elit Suffolk koçlarımızın satış değeri 5000 dolardır, damızlık ömrü 3-4 yıldır, yıllık yem tüketimi 1000 TL dolayındadır. Hastalık vs sebepten kayıpları da düşündüğünüzde yetiştirmektense tohumundan istifade etmek daha mantıklıdır. Kızgınlığı senkronize ettiğinizde 1000 koyun için 1/10 oranı ile 100 koç barındırmanız gerekmektedir. Bzi tek bir koçun sperması ile tüm sürüyü tohumlayabiliyoruz.

ANAROM koç alarak sürü kurabilirmiyim?

Kısa ve ince kuyruklu koyunlarınız varsa olur. Yarım yağlıdan yağlı kuyruğa kadar değişen kuyruk yapısına sahip koyunlara sahipseniz KISA kuyruklu olan ANAROM erkekler çiftleşemez. Bu konuda detaylı açıklamaların yapıldığı sayfamıza göz atınız.

ANAROM tedarikini kimler yapıyor?
ANAROM satışını Kuzu Fabrikası tescilli işletmeler yapabilmektedir. İşletme sorgusu için alım öncesi mutlaka ekibimizden doğrulama alınız.

Her Romanov melezi ANAROM mudur?
Her Romanov melezi ANAROM değildir. Anarom koyunu yavrularına döl verimi özelliklerini geçirdiği ispatlanmış tescilli bir yerli koyun tipidir. 

En ideal sürü büyüklüğü nedir?
İdeal bir sürü büyüklüğü 200 ün altında olmamalı ve 1000 in üzerine çıkmamalıdır.

bottom of page