KUZU FABRiKASI

 

Pratik Bilgiler ve Fizibilite

Kuzu Fabrikası olarak bizim size nasıl destek olacağımızdan bahsedelim;

Kuzu Fabrikası etçi damızlık işletmedir. Kuzu Fabrikası ve Anarom tescilli markaları ile soy kütüklü, sertifikalı etçi damızlık üreten işletmelerdir.

Amacımız Anarom yetiştiricilerden oluşan bir aile kurmak. Bu aileye ırk birliği diyebiliriz. Sizlere Kuzu fabrikası et koyunculuğu iş modelini hayata geçirmeniz için uçtan uca hizmet sunuyoruz.

Çiftliğiniz hayata geçip operasyona başladıktan sonra, biz sizin çiftliğinizin operasyonuna destek veriyoruz, ayrıca diğer taraftan da çiftliğinizi denetliyoruz. 

Et koyunculuğundaki yüksek verimi elde etmek için en önemli kriterlerden biri kaliteli yem kaynaklarına ulaşmak. Kaliteli Kaba yem tedariğini sözleşmeli tarlalarımızdan yapıyoruz. Ayrıca Kuzu Fabrikası kesif yemini kendi rasyonumuzu kullanarak yem fabrikalarına ürettiriyoruz. 

Damızlık ve etlik kuzularınızın satışını biz yapıyoruz. Anarom Damızlık satış kanalını biz size getiriyoruz. 

Anaç koyun temininden kuzu satışına kadar aşağıdaki konularda bizden ürün ve hizmet alabiliyorlar;

1) Arsanıza uygun Kuzu Fabrikası çiftlik tasarımını hazırlama. 

2) Koyun barınağı inşaatı, içindeki 11 ara bölme, yemlikler ve suluklar, otluk inşaatı

3) Anaç koyun temini 

4) Saytart, el terminali, yazılım ile teknoloji paketi temini

5) Operasyona geçiş öncesinde doğum zamanı kendi çiftliğimizde 3 günlük eğitim. 

6) Çiftlik operasyona geçtikten sonra Besi rasyonu oluşturma, sağlık koruma konuları, üreme konularında operasyonel danışmanlık

7) Satış ağı, toplu satış gücü, toplu alım gücü. Kaba yem kesif yem tedariği sağlıyoruz, damızlık ve etlik kuzuların satışını yapıyoruz.

 

Özetle Çiftliğinizi kuruyor operasyonel hale getiriyoruz. Sonrasında operasyonel destek veriyoruz.

Kuzu Fabrikası olarak sertifikalı ve soy kütüklü Anarom yetiştiriyorsunuz. Sizi sözleşme yaparak sertifikalı Anarom yetiştiren bayimiz yapıyoruz. Satış kanalımıza giriyorsunuz, damızlık hayvanlarınızın satışını da yapıyoruz. Bize gelen talep çok yüksek.

Amacımız yüksel verimli yetiştiricleri arttırmak, onları denetlemek ve marka değerini büyütmek. Ağ oluşturmak. 

  • Öncelikle eğitim videolarımızı mutlaka izlemenizi öneririz.

  • Fikir vermesi için Barınak yapılarımızla ile ilgili dış tasarım dökümanı burada;

  • Saytart sistemi ve yazılım ile ilgili bilgi dökümanı burada.

  • Erkek kuzular kasaplık, dişi kuzular damızlık satışını hedef alan fizibilite burada;

  • Erkek ve dişi kuzular kasaplık satışını hedef alan fizibilite burada;

Kuzufab Çiftlik Tasarım ve Operasyonel Danışmanlık

1) İşletmenin kurulacağı arsanın fiziki şartlarına en uygun Kuzu Fabrikası akıllı çiftlik hayvan barınaklarının iç ve dış tasarımı, ölçülerinin belirlenmesi, arsa üzerindeki konumlarının belirlenmesi

2) Barınak iç bölmelerinin (kuru, çiftleşme, ultrason, gebe ilk dönem, gebe ikinci dönem, doğumhane, kuzulu koyun, dişi kuzu, erkek kuzu, erişkin koç, muamele, otluk, revir, kompost alanı) kurulan işletmeye en uygun olacak şekilde tasarımı, ölçülerin ve arsa üzerindeki konumlarının belirlenmesi

2) İşletmenin Kuzu Fabrikası standartlarına dönüşümü için verilecek danışmanlık

3) Yemliklerin tasarım ve ölçüleri, sulukların padoklara yerleşim noktalarının belirlenmesi

4) Muamele alanındaki koyun koridoru ve Şut tasarımı ve ölçülerinin belirlenmesi

5) Proje süresinde verilecek ot alımı, yem alımı, hayvanların teslimi öncesi ve sonrası yapılacaklar, besleme, besi rasyon, üreme programı ve genel hayvancılık konularında verilecek danışmanlık

6) Bakıcıların 1 ay Kuzu Fabrikası çiftliğinde çalışması ve eğitilmesi (bakıcı maaşları müşteri tarafından ödenir)

7) Üç günlük yoğunlaştırılmış doğum zamanı verilen eğitim (2 kursiyer)

Kuzufab Yönetici Sorumlulukları

 

İşletme yöneticisinin sorumlulukları;

1) Yem stokları kontrol ve organizasyonu

2) Bakıcı denetim ve organizasyonu

3) Hayvanlar için ilaç ve diğer sarflarım temin ve organizasyonu

4) Teknolojik ekipmanların tam verimde kullanıldığının denetim ve kontrolü

5) İşletmenin ön muhasebesi

6) Farklı bölmelerdeki farklı hayvan gruplarının yemlenme miktar, zamanlama ve aralıklarının denetlenmesi

7) Doğum, kızgınlık toplulaştırma, katım, sütten kesim zamanlarındaki Kuzufab hayvan bölmeleri arasındaki geçişin doğru yapıldığının denetlenmesi

8) Doğumhane hijyen, ekipmanlarının temin ve yenilenmesi

9 Doğumla ilgili kayıtlarının girilmesi (bakıcıya güvenmemek lazım)

Anarom elde etmenin yolları hakkında;

Kuzufab sisteminde mevsim dışı üreyebilen, 8 ayda bizim ikiz doğurma ve kuzusuna bakabilme verimine sahip koyuna ihtiyaç var. 

Anarom ismini verdiğimiz bu koyunu çeşitli yöntemlerle de elde edebiliyoruz;

 

1) İnce kuyruklu koyundan elde edilebilir. Elimizde doğum oranı 3.6 olan Kanada genetiği yüksek kan Romanov koçlar var. Bu koçların ince kuyruklu yerli koyunlarla çiftleşmesinden doğan dişiler F1 dediğimiz melez oluyorlar, yüksek verimde Anarom özelliği gösteriyorlar. Doğan erkek kuzular sürünün devamı için koç olarak çiftleşmede kullanılmamalı, kasaplık yapılmalı. Çünkü F1 melezlerin özellikleri sonraki döllere geçmiyor. Doğan dişi kuzuların çiftleşmesi için size ıslahını tamamlamış Anarom koçlarımız kullanılmalı, Bu F1 melez sonrasındaki döllerde de tip sabitlenmiş olacak, çekirdek sürünüzü oluşturmuş olacaksınız.

 

2) Yağlı kuyruklu koyundan da Anarom elde edilebilir. Doğum oranı 3.6 olan Kanada genetiği Romanov sperması ile suni tohumlama yapıyoruz, doğan dişiler F1 melezler, yüksek verimde bir nevi Anarom özelliğinde oluyor. Ancak F1 melezlerin bu özellikleri sonraki döllere geçmiyor. Doğan erkek kuzuları kasaplık yapmalısınız, çiftleşmede kullanmamalısınız. Doğan dişi kuzularla çiftleşmesi için size ıslahını tamamlamış Anarom koçlarımızı veriyoruz, Bu şekilde sonraki döllerde tip sabitlenmiş oluyor, çekirdek sürünüzü oluşturmuş oluyorsunuz.

 

Aşağıdaki videoda Ebru hocamızı bu dönüşüm sürecini anlatırken izleyebilirsiniz;

https://youtu.be/WkTP3DuROQw

 

Ayrıca bu videoda Kasım 2018’de Adana’da yaptığımız laproskopik suni tohumlama görüntülerini bulabilirsiniz;

https://youtu.be/EAYLTXtQTmU

 

Önemli Not:

Yerli ırklara, döl testi yapılmış Romanov homozigot pedigrisi %360 olan koç katarak F1 Anarom jenerasyonu elde ediyoruz. Bu koç genetiği sayesinde F1 Anarom dişi kuzular 7-8 ayda gebe kalma özelliğinde olur ve ikizlik oranı %180-220 olur. 8 ayda bir kuzulama özelliği kazandırılmış olur. 

F1’lerin kendi aralarında çiftleşirken anne hattından gelen gen dizilimi F1 koçun anneden gelen dizilimi ile karşılaştığı senaryoda düşüşler olabiliyor. Ancak Anarom koç 5 jenerasyonda homozigot bu sayılan özellikleri sergileyen sürülerden elde edilip, onların da kızlarının ve kız kardeşlerinin ata verimleri de tamamlandığı için F1 jenerasyonundaki “interse mating” denilen kendi aralarındaki çiftleşmelerden kaynaklanacak kombinasyonları önlüyoruz.

Romanov F1 üretiminde tıpkı kendi gibi saf ırklarla melezlendiğinde F1 performansı doğan döllerin %80’in üzerinde performans sergilemesini sağlıyor. Dolayısıyla Yerli ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi ırkları saflıklarını korudukları için avantajlılar.

 

3) Anarom çekirdek anaç sürünüzü oluşturduktan sonra, et üretimini arttırmanız için size günlük canlı ağırlık artışı 350 gr olan Suforom koç veriyoruz, Suforom babadan doğan dişi ve erkek kuzular kasaplık olur.

Kasaplık kuzuları bu videoda görebilirsiniz;

https://youtu.be/SosPz2fBI5k

Kuzufab Et koyunculuğu Fizibilitesi

 

Bir anarom koyunu yılda 250 kg yonca tüketir. Kuzusu yılda 25 kg, koyun başına düşen koç yılda 25 kg tüketir. Toplam 300 kg, tonu nakliye dahil 1000 TL hesabı ile toplam 300 TL kaba yem tüketimi. 

 

Özel dönem Kuzu Fabrikası kesif yemi tüketimleri aşağıdaki gibi. Koyun bir yılda;

60 kg emzirirken

35 kg gebelik öncesi

35 kg katım öncesi yiyor

Kaba yem olarak bizim ektirdiğimiz ve ölçümlerini yaptığımız yoncalarımızın verildiği varsayımı ile bir Anarom koyunu yılda toplam 120 kg Kuzu Fabrikası kesif yemi tüketiyor.

Yemin tonu ortalama 1600 TL

Toplam yaklaşık 192 TL

 

Bu fiyatlarla bir koyun yılda yaklaşık 492 TL yiyor. Kuzu besisi 70-100 gün arası 100 kg besi yemi tüketir, o da 160 TL ediyor. İki buçuk kuzu için 400 TL

Yılda ortalama iki buçuk kuzu üreten bir Anarom koyunu kuzuları ile birlikte toplam 892 TL yiyor. 

 

Kaba yemi Kuzu Fabrikası olarak sözleşmeli üretiyoruz. Ölçümleri yapılan yoncayı rasyonumuzda kullanıyoruz. 

200 koyun için yıllık bakıcı gideriniz 50 bin TL ise koyun başına 250 TL bakım gideridir.

Yılda 40 bin TL tesis bakımı ve diğer giderler ise koyun başına 200 TL eder.

Koyun başına 200 TL süngerleme, ultrason, danışmanlık gideri olsun.

Toplamda koyun başına gider 1542 TL.

 

Tuzla hayvan pazarında ince kuyruk ırklar için canlı kilo 23 TL. 

Kuzu Fabrikası sisteminde 5 aylık besiden kuzular 45 kg ve üstü çıkıyor, 45 kg diyelim.

%15 kuzu ölümü, %10 yenileme sürüsü ayırma varsayımı ile yılda bir koyundan 2.5 kuzu elde ediyorsunuz. 2587 TL koyunun yıllık cirosu.

Koyun başına karlılık ortalama 1000 TL ediyor. Sadece ete satış yaptığınızda 200 koyun için yıllık cebinize 200 bin TL kar kalıyor. Yarısı dişi olan damızlık kuzu 1800 TL. 2.5 kuzunun yarısı dişi yarısı erkek. 

Dişileri Kuzu Fabrikası damızlık pazarında değerlendirdiğinizde ilave 1.25 x 800 = 1000 TL kazancınız oluyor. Toplam gelir damızlık satışı ile 3587 TL, koyun başı karlılık 2000 TL.

200 başlık bir işletmede yıllık karlılık 400 bin TL dir.

1000 başlık işletmede yıllık karlılık 2.2 milyon TL’dir. (Koyun başı bakıcı maliyeti 50 TL’ye indi)