top of page

KUZU FABRiKASI

Biz Kimiz

Dr. Bahadır Ödevci

 

Kurucu Ortak

  • LinkedIn Social Icon

Erzurum Ata Teknokent’te yer alan 2008 kuruluşlu Ergen Biyoteknolojileri Ltd firmasıyız. Ekibimiz akademisyenlerden oluşuyor. Erzurum ve İstanbul’da firmamıza ait çiftliklerimiz var. 

2003-2013 yılları arasında geliştirdiğimiz Anarom™ isimli yüksek üreme verimi ve mevsim dışı üreme kabiliyetleri olan koyun ırkımız var. 

İstanbul’da, İTÜ Teknokent’te yazılım ekibimiz var. Koyun muamele ünitesi ve mobil sürü takip yazılımları geliştiriyoruz.

Yatırımcılara Anahtar teslim Kuzu Fabrikası adını verdiğimiz çiftlikler kuruyoruz. Anarom koyun yetiştiriciliği yapıyorlar. Sakarya, Karaman, Adana ve Kırşehir’de faaliyette olan yatırımcılarımıza ait ve bizim yönettiğimiz işletmelerimiz var.

Yeni bir Kuzu Fabrikası™ et koyunculuğu işletmesi kurulumu sürecinde barınakların yapımından, koyun tedariğine, teknoloji ekipmanlarından, eğitim hizmetlerini sağlıyoruz. Operasyona geçiş ile birlikte, kaba yem, kesif yem tedariği, besi rasyonu, üreme programı, sağlık koruma konularında destekler dahil uçtan uca hizmetleri sağlıyoruz.

Kuzu Fabrikası™ çiftliklerinin ürettikleri dişi ve erkek kuzuları satın alıyoruz. Bu kuzuları Kuzu Burger™ markamızla, kuzu.co sitesi üzerinden online satışını yapıyoruz. Müşterilerimiz paketin üzerindeki barkod üzerinden yedikleri kuzunun yetiştiricisini tanıyabiliyorlar, kuzu ile ilgili doğum tarihi dahil birçok bilgiyi, kuzunun yediği ot analizlerine kadar izleyebiliyor. 

Paketlerin üzerindeki barkodu akıllı telefonlarınızdan okuttuğunuzda kuzunun doğum tarihini, hangi çiftlikte doğduğunu, yediği ot ve yemlerin içeriğini ve analizini öğrenebiliyorsunuz. Çünkü tüm Kuzu Fabrikası işletmeleri aynı teknoloji altyapısını kullanıyor.

Prof. Dr. Ebru Emsen

 

Kurucu Ortak

  • LinkedIn Social Icon

Pratik Bilgiler ve Fizibilite

Kuzu Fabrikası olarak bizim size nasıl destek olacağımızdan bahsedelim;

Kuzu Fabrikası etçi damızlık işletmedir. Kuzu Fabrikası ve Anarom tescilli markaları ile soy kütüklü, sertifikalı etçi damızlık üreten işletmelerdir.

Amacımız Anarom yetiştiricilerden oluşan bir aile kurmak. Bu aileye ırk birliği diyebiliriz. Sizlere Kuzu fabrikası et koyunculuğu iş modelini hayata geçirmeniz için uçtan uca hizmet sunuyoruz.

Çiftliğiniz hayata geçip operasyona başladıktan sonra, biz sizin çiftliğinizin operasyonuna destek veriyoruz, ayrıca diğer taraftan da çiftliğinizi denetliyoruz. 

Et koyunculuğundaki yüksek verimi elde etmek için en önemli kriterlerden biri kaliteli yem kaynaklarına ulaşmak. Kaliteli Kaba yem tedariğini sözleşmeli tarlalarımızdan yapıyoruz. Ayrıca Kuzu Fabrikası kesif yemini kendi rasyonumuzu kullanarak yem fabrikalarına ürettiriyoruz. 

Damızlık ve etlik kuzularınızın satışını biz yapıyoruz. Anarom Damızlık satış kanalını biz size getiriyoruz. 

Anaç koyun temininden kuzu satışına kadar aşağıdaki konularda bizden ürün ve hizmet alabiliyorlar;

1) Arsanıza uygun Kuzu Fabrikası çiftlik tasarımını hazırlama. 

2) Koyun barınağı inşaatı, içindeki 11 ara bölme, yemlikler ve suluklar, otluk inşaatı

3) Anaç koyun temini 

4) Saytart, el terminali, yazılım ile teknoloji paketi temini

5) Operasyona geçiş öncesinde doğum zamanı kendi çiftliğimizde 3 günlük eğitim. 

6) Çiftlik operasyona geçtikten sonra Besi rasyonu oluşturma, sağlık koruma konuları, üreme konularında operasyonel danışmanlık

7) Satış ağı, toplu satış gücü, toplu alım gücü. Kaba yem kesif yem tedariği sağlıyoruz, damızlık ve etlik kuzuların satışını yapıyoruz.

 

Özetle Çiftliğinizi kuruyor operasyonel hale getiriyoruz. Sonrasında operasyonel destek veriyoruz.

Kuzu Fabrikası olarak sertifikalı ve soy kütüklü Anarom yetiştiriyorsunuz. Sizi sözleşme yaparak sertifikalı Anarom yetiştiren bayimiz yapıyoruz. Satış kanalımıza giriyorsunuz, damızlık hayvanlarınızın ve etlik kuzularınızın satışını biz yapıyoruz. Ülkemiz ve civar coğrafyanın yüksek verimli damızlık koyuna ve yüksek besleyici değerlere sahip kuzu etine talebi çok yüksek. 

Amacımız yüksel verimde üretim yapan yetiştiricileri arttırmak, onları denetleyerek verimlerini yüksek tutmalarını ve katma değerli üretim yapmalarını sağlamak, marka değerini büyütmek. Ağ oluşturmak. 

  • Öncelikle eğitim videolarımızı mutlaka izlemenizi öneririz.

  • Kuzu Fabrikası sunumunu buradan indirebilirsiniz. Anarom nasıl oluştu bilgi edinebilirsiniz.

  • Fikir vermesi için Barınak yapılarımızla ile ilgili dış tasarım dökümanı burada;

  • Saytart sistemi ve yazılım ile ilgili bilgi dökümanı burada.

  • Erkek kuzular kesimlik, dişi kuzular damızlık satışını hedef alan fizibiliteyi isteyiniz;

  • Erkek ve dişi kuzular kesimlik satışını hedef alan fizibiliteyi isteyiniz;

Kuzufab çiftlik tasarım ve proje başlangıç aşaması operasyonel danışmanlık kapsamı

1) İşletmenin kurulacağı arsanın fiziki şartlarına en uygun Kuzu Fabrikası akıllı çiftlik hayvan barınaklarının iç ve dış tasarımı, ölçülerinin belirlenmesi, arsa üzerindeki konumlarının belirlenmesi

2) Barınak iç bölmelerinin (kuru, çiftleşme, ultrason, gebe ilk dönem, gebe ikinci dönem, doğumhane, kuzulu koyun, dişi kuzu, erkek kuzu, erişkin koç, muamele, otluk, revir, kompost alanı) kurulan işletmeye en uygun olacak şekilde tasarımı, ölçülerin ve arsa üzerindeki konumlarının belirlenmesi

2) İşletmenin Kuzu Fabrikası standartlarına dönüşümü için verilecek danışmanlık

3) Yemliklerin tasarım ve ölçüleri, sulukların padoklara yerleşim noktalarının belirlenmesi

4) Muamele alanındaki koyun koridoru ve Şut tasarımı ve ölçülerinin belirlenmesi

5) Proje süresinde verilecek ot alımı, yem alımı, hayvanların teslimi öncesi ve sonrası yapılacaklar, besleme, besi rasyon, üreme programı ve genel hayvancılık konularında verilecek danışmanlık

6) Bakıcıların 1 ay Kuzu Fabrikası çiftliğinde çalışması ve eğitilmesi (bakıcı maaşları yatırımcı tarafından ödenir, kalacak yer ayarlama ve çiftliğe ulaşım yatırımcı tarafından karşılanır)

7) Üç günlük yoğunlaştırılmış doğum zamanı verilen eğitim (2 kursiyer)

Kuzufab Yönetici Sorumlulukları

 

İşletme yöneticisinin sorumlulukları;

1) Yem stokları kontrol ve organizasyonu

2) Bakıcı denetim ve organizasyonu

3) Hayvanlar için ilaç ve diğer sarflarım temin ve organizasyonu

4) Teknolojik ekipmanların tam verimde kullanıldığının denetim ve kontrolü

5) İşletmenin ön muhasebesi

6) Farklı bölmelerdeki farklı hayvan gruplarının yemlenme miktar, zamanlama ve aralıklarının denetlenmesi

7) Doğum, kızgınlık toplulaştırma, katım, sütten kesim zamanlarındaki Kuzufab hayvan bölmeleri arasındaki geçişin doğru yapıldığının denetlenmesi

8) Doğumhane hijyen, ekipmanlarının temin ve yenilenmesi

9 Doğumla ilgili kayıtlarının girilmesi (bakıcıya güvenmemek lazım)

Kuzufab Et koyunculuğu Fizibilitesi

 

Bir anarom koyunu yılda 250 kg yonca tüketir. Kuzusu yılda 25 kg, koyun başına düşen koç yılda 25 kg tüketir. Toplam 300 kg, tonu nakliye dahil 1300 TL hesabı ile toplam 390 TL kaba yem tüketimi. 

Özel dönem Kuzu Fabrikası kesif yemi tüketimleri aşağıdaki gibi. Koyun bir yılda;

60 kg emzirirken

35 kg gebelik öncesi

35 kg katım öncesi yiyor

Kaba yem olarak bizim ektirdiğimiz ve ölçümlerini yaptığımız yoncalarımızın verildiği varsayımı ile bir Anarom koyunu yılda toplam 120 kg Kuzu Fabrikası kesif yemi tüketiyor.

Yemin tonu ortalama 2000 TL

Toplam yaklaşık 240 TL

 

Bu fiyatlarla bir koyun yılda yaklaşık 630 TL yiyor. Kuzu besisi 70-100 gün arası 100 kg besi yemi tüketir, o da 200 TL ediyor. İki buçuk kuzu için 500 TL

Yılda ortalama iki buçuk kuzu üreten bir Anarom koyunu kuzuları ile birlikte toplam 1130 TL yiyor. 

 

Kaba yemi Kuzu Fabrikası olarak sözleşmeli üretiyoruz. Ölçümleri yapılan yoncayı rasyonumuzda kullanıyoruz. 

200 koyun için yıllık bakıcı gideriniz 50 bin TL ise koyun başına 250 TL bakım gideridir.

Yılda 30 bin TL tesis bakımı ve diğer giderler ise koyun başına 150 TL eder.

Koyun başına 200 TL süngerleme, ultrason, danışmanlık gideri olsun.

Toplamda koyun başına gider 1730 TL.

2020 yılında kesimlik kuzuları canlı kilo 25 TL'den satın aldık. 

Kuzu Fabrikası sisteminde 5 aylık besiden kuzular 45 kg ve üstü çıkıyor, 45 kg diyelim.

%15 kuzu ölümü, %10 yenileme sürüsü ayırma varsayımı ile yılda bir koyundan 2.5 kuzu elde ediyorsunuz.

Dişi ve erkek kuzuların kesimlik satışı olduğu durumda bir anaç koyundan elde ettiğiniz yıllık ciro 2812,5 TL.

Dişi kuzuları damızlık (1.25 adet dişi kuzu birim fiyat 1710 TL'den), erkek kuzuları (1.25 adet erkek kuzu birim fiyat 1125 TL'den) kesimlik satışınız olduğu durumda bir anaç koyundan elde ettiğiniz ciro 3543,75 TL.

Koyun başına karlılık dişi erkek kesimlik satış modelinde 1082 TL, damızlık ve kesimlik satış modelinde 1813 TL'dir.

200 anaç hesabı ile sadece ete satış yaptığınızda 200 koyun için yıllık cebinize 216.600 bin TL kar kalıyor, damızlık ve kesimlik satışı modeli ile de 362.750 TL kar kalıyor.

Unutulmamalı ki 200 başlık sürüye de 800 başlık sürüye de aynı 2 bakıcı bakıyor. Dolayısı ile koyun sayısını arttırarak birim koyun bazında bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz.

kabayem

Bu sayfayı inceleyerek bu anlattıklarımızın arkasındaki bilimsel referansı görebilirsiniz.

Diğer yandan sizin hayvan yemi üretiminiz varsa, örneğin 100 dönümde hayvan yem bitkisi üretiyorsanız bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Ürettiğiniz ürünleri serbest piyasada satıp kar elde edebilirsiniz. Bir örnek vermemiz gerekirse Sakarya işletmemiz bizden aldığı yoncadan daha pahalı fiyata kendi yoncasını serbest piyasaya sattı. Bu yan bir faaliyet alanıdır. Biz normalde Kuzu Fabrikası işletmelerimizde odak kayması yaşanmaması için diğer tarım ve hayvancılık alanları ile değil de sadece Kuzu Fabrikası operasyonu ile ilgilenmelerini istiyoruz.
Asıl katma değer yılda bir koyundan 3 kuzu elde etmektir. 

Yüksek verimde et koyunculuğu kolay bir iş değildir.

Kuzu Fabrikası kaba ve kesif yemimi almaktansa kendi yemimi üretebilir miyim?

Kaba yem demek her şey demektir. Koyun ve kuzuların yıl boyu ana besin maddesidir. Kesif yemi ilave olarak kısmi ölçüde veriyoruz.
Unutmamalı ki her kaba yem, kaba yem değildir. 
Kaba yemin kalitesi için tohum kalitesi, tarlası, toprak verimliliği, su kalitesi, sıcaklık ve nem değerleri, gübre kalitesi, pestisit seçimi ve ölçüsü gibi özellikleri kritiktir. Uygun vejetatif dönemde biçilmesi önemlidir, zamanında biçmezseniz selüloz oranı artar, kalitesi düşer. Biçtikten sonra kurutma yöntemi önemlidir. Kurutulduktan sonra balya, paketleme, stok ve sevki süreçleri önemlidir. 

Bu kriterler kaba yemin besin değerlerini, sindirilebilirliklerini, hayvanların tüketme isteklerini belirler. 
Biz bu süreçlerin tamamına müdahil oluyoruz.

Kaba yemin hem fiziksel hem kimyasal özelliklerini analiz ettiriyoruz.
Kaba yemin fiziksel ve kimyasal muayenesi sonucu stokta kalma süresi de belirlenmektedir. 
Kaba yemde besin madde değerleri, sindirilebilirlik, yarayışlılık, küf ve alfatoksin analizlerini yapmadan hiçbir işletmeye sevk etmiyoruz. 
Ayrıca kaba yem üreticilerinin mesleki deneyimleri de bizim için seçim sürecine tabidir. Ön tedarikçi ekibimizin seçim kriterlerimize göre denetlediği tüm tarlalar birbirine yakın bölgelerde, yaklaşık 150 tarlamız var. 
Birinde bir sorun olursa diğerleri yedekte bekliyor. Bu açıdan da riskimizi yönetiyoruz.

Diğer konu ise rasyon belirleme konusudur. Tüm işletmelerimizde koyunlara verilecek kaba yemi, kesif yemi ve verilecek porsiyonları ortak olarak belirliyoruz. Porsiyonları belirleyebilmek için hayvan ırkı, kaba yem analiz ve enerji değerleri, kesif yem enerji değerleri, hayvanın fizyolojik durumunu ve çiftliğin sıcaklık değerlerini bilmemiz gerekiyor. 
Bunlardan biri bizim kontrolümüzde olmaz ise size rasyon hizmeti veremedğimiz gibi diğer hiçbir konuda çıkan sorunları analiz edemeyecek ve sizi yönlendiremeyecek duruma geliriz. Bilmediğimiz bir kaba yemin kullanıldığı bir işletmede rasyon belirleyemeyiz.

Dolayısı ile tüm çiftliklerimizdeki girdileri ve çıktıları kontrol altında tutmamız gerekiyor ki en optimum beslenme miktarlarını belirleyebilelim. 
Üreme verimi, kızgınlık verimi, çiftleşme verimi, embriyonik ölümler, kuzu büyüme, yemden yararlanma, hastalıklar yani özetle her şey doğru kaba yemin ve kesif yemin verilmesine bağlıdır.

Ayrıca tüm işletmelerde üretim verimini riske sokacak faktörleri bizler yönetmeliyiz ki, bir sorun yaşadığınızda, sizin adınıza araştırmayı derinleştirerek, tüm parametrelerini bildiğimiz işte yaşanan sorunun köküne inebilelim. Sorun senin kaba yemdedir deyip işin içinden çıkamayız, çünkü siz kazandıkça bizim de kazanacağımız bir iş modelimiz var. 
Tüm işletmelerde üretim modelini aynı hale getirmeliyiz ki bu hayvanları sizden alıp kuzuburger.com gibi bir satış kanalı üzerinden müşterisine ulaştıralım. Sizde büyüyen kuzunun tadı ile Kırşehir'de büyüyen kuzunun büyüklüğü, etin tekstürü, lezzeti aynı olmalıdır. 

bottom of page