Laparoskopik Suni Tohumlama

Suffolk ile Anarom koçları

  • Laparoskopik suni tohumlama ile anaç koyunlar sertifikalı ve döl verimi belgeli koç spermaları ile tohumlanır.

  • Koyunlar için kızgınlık senkronizasyonu yapılır. Aynı gün tohumlanan koyunlar aynı hafta içinde doğumlarını yaparlar, bu yönetim kolaylığı sağlayan bir durumdur. 

  • Gebelik oranı %60-70 dolaylarındadır. 

  • Suni tohumlama ile çiftliklerde koç barındırma zorunluluğu asgariye iner, operasyonel maliyetler düşer

Suffolk ile Anarom spermaları

Laparoskopik suni tohumlama seansı